PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA KANALIZAČNÍCH ROZVODŮ

Verze pro tiskPoslat emailem

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás touto cestou oslovit v oblasti čištění odpadních rozvodů, splaškové a dešťové kanalizace.

Vzhledem k tomu, že zatížení odpadních rozvodů je obrovské a často dochází k nenadálým haváriím v různých částech bytových domů, dochází tak k situacím kdy řešení odstranění havarijního problému nesnese odkladu. Naše firma se v oblasti čištění odpadních rozvodů pohybuje více jak 15 let.

Nabízíme našim zákazníkům profesionální přístup, nejmodernější technologii, které se dnes dají v oblasti odpadních rozvodů využít. Nenabízíme Vám žádné zprůchodnění potrubí, nebo dokonce provizorní řešení. Vždy k Vašim problémům přistupujeme profesionálně.

Dnešní technologie umožňují:

  • inspekci potrubí se záznamem
  • mechanické čištění strojní se speciálními frézovacími nástroji
  • čištění vysokotlakým vodním paprskem

Potrubí, které vykazuje závadu „propadlé nebo prasklé” lze vytrasovat a přesně určit místo závady. Šetří se tím další náklady. Stačí opravit jen určitý úsek, nemusí se vykopat vše.

Můžeme Vám nabídnout možnost přečerpání velkoobjemovým čerpadlem zaplavené prostory nebo šachty.

Je toho mnoho co Vám můžeme nabídnout, ale především bychom chtěli na Vás touto cestou apelovat a nabídnout Vám inspekci a čištění odpadních rozvodů ještě před tím, nežli dojde k havárii. Je důležité si uvědomit, že některé bytové domy jsou rozsáhlé. Dalo by se říci, že je na jednom místě soustředěna malá vesnice. Mělo by se proto myslet na to, že nárůst inkrustu v potrubí je velký a vyžaduje dodržovat určitou periodu v čištění a předcházet tak nenadálým haváriím. Tyto vyžadují náročné a rychlé řešení. Je samozřejmé, že cena za takovýto zásah je podstatně vyšší, než když se včas čistí a dochází jen k udržování chodu odpadních rozvodů. Tímto se neustále odbourává inkrust, který v potrubí narůstá. Naše firma je schopna naplánovat periodu v čištění, zavést Vás do naší databáze a včas upozornit na období čištění. Činnost s tím spojená by spočívala především v prověření všech ležatých rozvodů, kde se soustřeďuje nejvíce splašků a inkrustu. V případě požadavků ze strany zákazníka je možno individuálně prověřit i další části odpadních rozvodů. Myslíme si, že toto čištění by nemělo nijak narušit chod objektu, dá se provádět za provozu. V případě vnitřních částí je nutno se předem dohodnout na postupu se zákazníkem.

Čištění potrubí a odpadních rozvodů kanalizace je předpokladem dokonalého průtoku, odstranění zápachu a šíření hlodavců.